| ورود


حضرت علی (ع) می‌فرمایند: صبر آن است که انسان، گرفتارى و مصیبتى را که به او مى رسد تحمل کند و خشم خود را فرو خورد.                          اگر جاده ای پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمی رسد.                                                                                                     

صفحه اخبار
  • نویسنده : کارشناس رایانه قلیچ خانی
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1401/04/28
  • تعداد مشاهده : 263 بار