| ورود


حضرت علی (ع) می‌فرمایند: صبر آن است که انسان، گرفتارى و مصیبتى را که به او مى رسد تحمل کند و خشم خود را فرو خورد.                          اگر جاده ای پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمی رسد.                                                                                                     

صفحه اخبار

تذکر های لازم به دانشجویان گرامی

undefined

تذکر ۱
دانشجویان عزیز
حضور در جلسات مجازی از ابتدای جلسه ضروری است.
عدم حضور به موقع در کلاس باعث حذف درس می شود.
رعایت آئین نامه کلاسهای مجازی و حضوری یکی است.

تذکر ۲
دانشجویان گرامی
ضرورت دارد نسبت به انجام تکالیف، پروژه های درسی و هر نوع تمرین که اساتید بزرگوار ارائه می دهند در زمان مقرر  اقدام نمایید. 
این تکالیف عمدتا به منظور ارزیابی فراگیری و توجه شما به درس استاد است و بخشی از نمره پایان ترم به آنها تعلق می گیرد.

  • نویسنده : کارشناس رایانه طهماسبی
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1399/02/23
  • تعداد مشاهده : 587 بار