| ورود


حضرت فاطمه زهرا(س):هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید.                   اگر جاده ای پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمی رسد.                                                                                                     

سوابق مديريت

دكتر سيد کاظم اكرمي                                                                               

  مدرک تحصیلی : دکتری

 مرتبه علمي :  استاديار                                                                                 

     رشته تحصيلي :  برنامه ريزي درسي

 

E-mail: Dr.akrami@ershad-damavand.ac.ir

     سوابق کاری و اجرائی :

 ایشان دوره کارشناسی را در رشته روانشناسی ،کارشناسی ارشد را دررشته مشاوره وراهنمایی و دوره دکتری را در رشته برنامه ریزی درسی به اتمام رسانیدوسال هاست که دردانشگاه های مختلف تهران تدریس میکند.

 سوابق اجرایی و مبارزاتی:

قبل از انقلاب حدود نه سال دردبیرستان های شهر همدان به تدریس اشتغال داشت درسا ل 1351 بواسطه مبارزات سیاسی دستگیر و از آموزش و پرورش اخراج شدند.مجددا در سال 52دستگیر و  به مدت 4 سال در در زندانهای رژیم بسر بردد.

پس از انقلاب به نمایندگی مردم همدان به مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت پس از اتمام دوره قانون گذاری به ریاست و معاونت دانشسرای راهنمایی منسوب گردید.در سال 1358 ریاست سازمان آموزش و پرورش استان همدان را بر عهده گرفت.در سال 1360 به مجلس شورای اسلامی راه یافت ،در سال 1363مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را برعهده گرفت و پس از اتمام مسئولیت به دانشگاه تربیت معلم رفت و به تدریس مشغول شدهم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم بوده و ریاست موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند را برعهده دارد

مجموعه مقالات

 

1
قران کریم وبرنامه درسی
2
شیوه ها وتدابیر تربیتی مورد استفاده امام خمینی (ره)
3
راههای بهرهوری مطلوب از برنامه درسی ضمنی در آموزش عمومی
4
امام خمینی (ره) فیلسوف بزرگ تربیتی
5
خانواده دراندیشه و سیره امام خمینی (ره)
6
تحلیل محتوایکتابهای دینی متوسطه ازجهت روش تدریس فعال
7
خانواده دراندیشه و سیره امام خمینی (ره)
8
تمایلات دورهنوجوانی و جوانی وتربیت دینی مطرح شده در کنفرانس گفتگوی ادیان باواتیکان
9
تحقیقی چندوجهی در باب کتابهای بینش اسلامی متوسطه
10
مبانی فلسفیتلفیق در برنامه درسی
11
تحولات زمانهو تربیت  در فرهنگ اسلامی
12
شناخت شناسیاز دیدگاه امام علی (ع)
13
سیره تربیتیپیامبر و کتب درسی تربیت معلم
14
سیره تربیتیپیامبر در ارتباط با کودک و نوجوان
15
راههای اسلامیشدن آموزش وپرورش
16
نوآوری در آثار تربیتی شهید دکتربهشتی