| ورود


حضرت علی (ع) می‌فرمایند: صبر آن است که انسان، گرفتارى و مصیبتى را که به او مى رسد تحمل کند و خشم خود را فرو خورد.                          اگر جاده ای پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمی رسد.                                                                                                     

رزومه معاونت آموزشي و پژوهشي

   

 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر نقی شجاع

 مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی کاربردی                                                                                                     

 پست الکترونیکی: n.shoja@e.damavandihe.ac.ir

 داخلی :  125

سوابق :

دبیر آموزش و پرورش

معاون آموزشی دانشجویی ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات